ПГС

Повірочні газові сумішіПеревірочні газові суміші (ПГС) виробляються на потужностях спеціалізованої ділянки повірочних і спеціальних сумішей ТОВ «ІНГАЗ» в балонах під тиском і призначені для повірки, калібрування, градуювання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), а також атестації методик вимірювань і контролю якості вимірювань складу газових середовищ .

У фізичної метрології ПГС відповідають стандартним зразкам складу відповідно до ISO 7504 і ГОСТ 8.315 і є засобами вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах згідно ДСТУ 3214-2016.

Метрологічні характеристики стандартних зразків складу газових сумішей відповідають вимогам ТУ У 24.1-02568182-001: 2005, а також характеристикам аналогічних стандартних зразків, що випускаються за кордоном.

ПГС в статусі робочого еталона газової суміші (РЕГС) є аналогом робочого еталона, який застосовується не тільки для повірки калібрування газових аналізаторів, градуювання робочих засобів вимірювань методом прямого виміру, але і для атестації методик виконання вимірювань.

ПГС в статусі еталонної газової суміші (ЕГС) є аналогом державного стандартного зразка України (ГСОУ) і знаходяться поза дією ДСТУ 3214. ЕГС використовують для повірки робочих засобів вимірювання в процесі їх експлуатації методом прямого виміру.

ПГС виготовляються відповідно до специфікації ТУ У 24.1-025-68182: 2005 і відповідно до запиту замовника. ПГС готуються з чистих газів:

• гравіметричним методом згідно ISO 6142,

• манометричним методом, статичним об'ємним методом згідно ДСТУ ISO 6144

• динамічним об'ємним методом згідно ДСТУ ISO 6545-1.

ПГС складаються з компонентів, які не реагують між собою і стінками балона.

Складові частини ПГС, чисті гази, повинні відповідати вимогам діючих стандартів і нормативних документів. При виробництві ПГС виконується вхідний контроль чистих газів стосовно основного компоненту (газу-носія) і по домішках.
Кількісний склад ПГС є відповідним ДСТУ ISO14912.

Якість ПГС визначається відповідно до ГОСТ ISO16664 згідно з нижченаведеними показниками:
• компоненти суміші;
• кількісний склад і відповідні невизначеності;
• відхилення від номінального значення;
• стабільність;
• однорідність;
• сертифікат на ПГС;
• виписка з сертифіката;
• балон з ПГС;
• заглушка для бокового штуцера вентиля балона;
• ковпак (для балонів гідравлічної ємності 20 ÷ 50 літрів);
• номер сертифіката;
• номер балона;
• перелік компонентів газової суміші;
• склад (номінальне значення молярної (об'ємної) частки компонентів, які визначаються);
• розширена невизначеність;
• тиск суміші;
• тип вентиля;
• мінімальний робочий тиск;
• температура зберігання і експлуатації;
• термін придатності суміші;
• умови транспортування;
• умови зберігання;
• режим відбору та подачі ПГС;
• характеристики системи подачі комплексу вимірювальної техніки;
• змінювати колір балона;
• змінювати маркування балона;
• наповнювати балон іншими газами;
• пропускати ПГС в інший балон;
• найменування ПГС;
• компонентний склад (номінальне значення молярної (об'ємної) частки визначених компонентів);
• номер ГСОУ згідно ТУ У 24.1-02568182-001: 2005 (якщо він відомий) або розширену невизначеність номінального значення молярної (об'ємної) частки визначених компонентів;
• необхідну паспортизацію ПГС (сертифікат ДП «Укрметртестстандарт» або ДП «ІНГАЗ»);
• необхідну гідравлічну місткість балона (2, 4, 5, 8, 10, 12, 40, 50 літрів);
• необхідну кількість ПГС;
• наявність у замовника балона під заправку ПГС (в разі відсутності такого вказати на це, маючи на увазі придбання необхідного балона у виробника, тощо);
• в разі наявності у Замовника власних балонів, з метою подальшого визначення переліку необхідних обов'язкових процедур з підготовки балонів до подальшої експлуатації, як посудин, що працюють під тиском, Замовнику необхідно повідомити виробнику технічні характеристики кожного з наявних у нього балонів і їх поточний технічний стан.

ПГС виробляються в балонах стандартного ряду гідравлічних місткостей (0,4 ÷ 50 літрів) мають корпус з вуглецевої, легованої сталей або алюмінієвих і композитних матеріалів, в залежності від фізичних властивостей газів-компонентів і їх змісту в газовій суміші. Балони комплектуються вентилями стандартного або спеціального виконання. Матеріал корпусу балона, стан внутрішньої поверхні і тип вентиля залежать від якісного та кількісного складу газової суміші.

Тиск ПГС в балонах становить 3 ÷ 15 МПа і залежить від властивостей компонентів суміші і типу балона.

Транспортування, зберігання та використання ПГС проводиться відповідно до вимог ДСТУ ISO 16664, ISO / NS 14167 і ДСТУ ISO 6143.

ТОВ «ІНГАЗ» гарантує відповідність ПГС даними сертифіката на суміш протягом гарантійного терміну від 6 до 12 місяців, в залежності від типу суміші та балона за умови, що користувач гарантує належні умови транспортування, зберігання і застосування ПГС.

Крім зазначених в ТУ У 24.1-02568182-001: 2005, можливий випуск ПГС з компонентним складом і змістом компонентів згідно з специфікацією замовника.